Yin-Yang

La teoria del Yin y del Yang es refereix a la reunió dels dos aspectes oposats de totes les manifestacions i objectes existents a la natura i que estan en relació recíproca al medi natural. El món és un “tot” que procedeix del resultat de la unitat contradictòria de dos principis: el Yin y el Yang.

La dualitat del Yin-Yang juntament amb el concepte d’Energia (Qi) i la teoria dels 5 Moviments, van impregnar completament el pensament dels habitants chinesos, tenint una clara influència en el desenvolupament de l’Art, l’arquitectura, la música, escriptura…

El primer llibre que nombra el Yin-Yang es l’I-Ching o Llibre de les Mutacions, el qual descriu els models bàsics del comportament de l’Energia en relació a la seva manifestació binària. En l’època dels Regnes Combatents (462-221 aC) va aparèixer l’escola Mèdica Naturalista, pionera en l’aplicación de la Teoria del Yin-Yang a la interpretació de la fisiopatologia, diagnòstic i principis terapèutics mèdics, desenvolupant consells higiènics i d’educació sanitària del pacient, necessaris per a mantenir l’equilibri recuperat amb el tractament d’acupuntura.

L’ideograma (símbol) del Yang, representa el sol elevánt-se sobre l’horitzó amb un moviment suau i constant, com el d’una banderola agitant-se per un vent dèbil. Sota la línia de l’horitzó s’observen els raigs solars. L’ideograma del Yin simbolitza els núvols cubrint el cel en el mateix moment que el Yang es observat. Els núvols evoquen el procés d’evaporació i ascens de les aigües terrestres al cel, caient posteriorment com pluja nutrícia sobre la terra.

El Yin i el Yang s’interpreten com la manifestació de la llum del sol sobre una muntanya. Quna neix el día, el sol ascendeix entre els núvols, il.luminant la muntanya. El costat que rep els raigs solars, respresenta el Yang i el costat que no rep llum, respresenta el Yin.

Tot el que es manifiesta conté els dos aspectes oposats Yin-Yang.

El Yang expresa allò que té moviment, que va a l’exterior, que puja, que està adalt, el calor, la llum, la funció, la sutilesa, allò que és  dificilmente medible, el tiemps. El Yin expresa allò que està en repós, que va cap a dintre, que baixa, allò que està abaix, el fred, l’obscuritat, la substància, allò que és sòlid, alloò que és medible, l’espai.

El foc és calent, és vermell, les seves fames ascendeixen. Les tres característiques són de tipus Yang, i per tant, també ho és el foc. L’aigua és freda, no té color i la seva tendència és anar cap abaix. Les seves característiques són de tipus Yin i per tant, també ho és l’aigua.

El cel, que está adalt, és Yang, la terra, que està abaix, és Yin.

És Yang allò que es mou, que emet, allò que és expansiu, el principi masculí. És Yin allò que està en repós, el receptor, allò que és introspectiu, el principi femení.

Llei d’Oposició:

Les dues forces s’oposen mútuament.És a dir, el dia s’oposa a la nit. L’obscuritat s’oposa a la llum…

Lle d’interdependència o Complementarietat:

Una força depèn de l’altra, i es complementen, ja que no hi ha dia sense nit, fred sense calor… No pot existir una sense l’altra.

Llei de l’Equilibri Relatiu:

Els dos principis no estan sempre en equilibri absolut, sino relatiu, ja que quan un puja, l’altre baixa. Per exemple, la nit no succeeix súbitament al dia, sino que hi ha unes hores de crepuscle en les que lentament va entrant la nit. Quan el Yang del dia comença a disminuïr, el Yin de la nit comença a augmentar, fins que el Yin entra en plenitud (mitjanit) i el Yang és mínim. Després de mitjanit, el Yin va disminuint i el Yang va pujant fins que arriba al màxim (migdia). Sempre existeix un equilibri relativu entre ambdues forces, existint una part Yang dins del Yin i viceversa.

Llei de la Intertransformació:

Quan un dels dos principis està en excès, pot transformar-se immediatamente en l’altre. El Yin extrem pot transformar-se en Yang, i viceversa.

Actualització 23/01/2017