OMS

L’OMS ha publicat l’article: “Acupuntura: Revisió i Anàlisi dels Assaigs Clínics Controlats”. A continuació publiquem el resum d’aquesta publicació:

“El tractament amb cupuntura té una llarga història. Durant els seus 250 anys de desenvolupament, s’ha acumulat una gran experiència, en relació a la gran varietat de malalties que pot tractar. Durant les dues dècades passades, s’han realitzat extensos estudis sobre acupuntura i s’han invertit grans esforços en realitzar assaigs clínics controlats, incloent assaigs controlats amb placebo i controlats amb falsa acupuntura (puntura fora de canal).
Aquesta publicació és una breu revisió de la bibliografia actual sobre la pràctica de l’ acupuntura, que pot aportar informació sobre l’efectivitat dels diferents aspectes de la teràpia amb acupuntura, basada en dades clíniques existents.
S’ha d’enfatizazr el fet de que les llistes de malalties publicades, està basada en assaigs clínics, essent només una referència”. 

La Organització Mundial de la Salut ha publicat diverses recomanacions sobre l’ús de les Medicines Alternatives.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr44/es/

(La informació proporcionada serveix per a recolzar i no per a reemplaçar la relació entre un pacient i el seu metge)

Malalties Respiratòries
Sinusitis aguda
Rinitis aguda
Refredat comú
Amigdalitis aguda
Bronquitis aguda
Asma bronquial

Malalties de la Boca
Odontàlgia
Gingivitis
Faringitis aguda i crònica

Malalties Gastrointestinals
Espasme esofàgic
Gastroptosis
Gastritis aguda i crónica
Refluxe gàstric
Úlcera duodenal crònica
Colitis aguda i crònica
Estrenyiment
Diarrea
Ili paralitic
Colon irritable

Malalties Neurològiques
Cefalea
Migranya
Neuràlgia del Trigèmin
Paràlisis facial
Neuropatía perifèrica
Seqüel.les Accident Vascular Cerebral
Síndrome de Meniere
Bufeta neurògena
Enuresis nocturna
Neuralgia intercostal
Dolor membre fantasma

Trastorns Psicosomàtics
Insomni
Fatiga
Stress

Malalties Oculars
Conjuntivitis aguda
Retinitis central
Miopia
Ulls secs

Malalties Músculo esquelètiques
Periartritis escapulohumeral
Colze de tenista
Ciàtica
Lumbalgia
Artritis reumatoide

Malalties de la Pell
Eccema
Psoriasis
Herpes Zoster

Actualització 23/01/2017